Efektívna prezentácia
vedeckého výskumu

Odprezentujte názorne svoj vedecký výskum,
buďte lepšie pochopení a nadviažte nové spolupráce

Efektívna prezentácia
vedeckého výskumu

Odprezentujte názorne svoj vedecký výskum, buďte lepšie pochopení a nadviažte nové spolupráce

Príbeh spoločnosti SAFTRA Photonics

Saftra Photonics je slovenská high-tech spoločnosť založená ako spin-off na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2014. Vyvinuli produkt PickMol - patentované a overené riešenie, ktoré prináša pokrok v meraní znečistenia vody. Aj vďaka vizuálne atraktívnej prezentácii, ktorá jednoducho predviedla technológiu, sa im podarilo uspieť na viacerých súťažiach.

Váš výskum si zaslúži viac

Poznáte to aj vy? Roky driny v laboratóriu, písanie článkov, prednášky... Konečne vlastný alebo tímový nápad a na svete je reálny objav, niečo nové. Začína vzrušujúca etapa prezentovania vízie investorom, nadnárodným spoločnostiam, kolegom a iným vedeckým inštitúciám.

Poznáte to aj vy? Roky driny v laboratóriu, písanie článkov, prednášky... Konečne vlastný alebo tímový nápad a na svete je reálny objav, niečo nové. Začína vzrušujúca etapa prezentovania vízie investorom, nadnárodným spoločnostiam, kolegom a iným vedeckým inštitúciám.

Kontaktujte nás pre detaily

Augmented reality in science

Prezentácia výskumu ABC transportérov Slovenskej akadémie vied

Štúdium ABC transportérov v Centre biovied SAV sa zaoberá vysoko aktuálnou témou rozvoja viacliekovej rezistencie („multidrug resistance“, MDR) pri hematoonkologických ochoreniach.

Online prezentácia výskumu interaktívnou formou

ISA - interaktívny vedecký článok

V online priestore môžete prostredníctvom našej multimediálnej platformy - Interaktívna knižnica - prezentovať širokému publiku váš výskum. Na tejto platforme kombinujeme animácie, interaktívne VR, obrázky a vedecký text s možnosťou personalizácie obsahu pre rôzne kategórie odberateľov.

Interaktívna knižnica

Interactive library

Porozprávajme sa o vašich potrebách

Dohodnime si telefonický rozhovor, aby ste nám povedali viac o tom, čo potrebujete pre svoj vedecký výskum. Sme si istí, že máme pre vás zaujímavé riešenia, ale najlepšie urobíte, ak sa presvedčíte sami.

Kontaktujte nás teraz