Online riešenia pre farmaceutický marketing

Využite súčasnú situáciu, prepnite svoj marketing do online formy a preskúmajte vaše nové možnosti

Interaktívne online vzdelávanie

Interaktívne online formy vzdelávania sú jedným z najúčinnejších aj v bežných časoch, ale teraz, keď je na boj proti šíreniu koronavírusu potrebná sociálna izolácia, neexistuje lepší spôsob na propagáciu vašich produktov.

Použite vysvetľujúce animácie na odhalenie hlavných výhod vašich produktov doslova pre každého. Alebo by ste radšej nechali svojich klientov interaktívnym spôsobom skúmať mechanizmy účinku vašich produktov? To všetko je možné na našej online platforme s interaktívnou virtuálnou realitou WebGL. Nepotrebujete k tomu žiadne hardvérové zariadenia ani inštaláciu ďalšieho softvéru! Platforma jednoducho beží v ľubovoľnom webovom prehliadači.

Navštívte demo stránku našej interaktívnej knižnice a zistite viac.

Sledujte, analyzujte, zlepšujte

Využite výhody online marketingu – je oveľa ľahšie sledovať každú interakciu používateľov s vaším obsahom v porovnaní s marketingovými metódami založenými na nepoužívaní webovej stránky. To vám umožní vytvoriť podrobnú analýzu správania používateľa, ktorá vedie k oveľa kratším cyklom zlepšovania. Zistite, čo nefunguje tak, ako má, a nasaďte vylepšenú verziu.

Naše online platformy poskytujú nielen pohodlný spôsob pre vzdelávanie vašich klientov, ale aj informácie o ich správaní, aby ste sa následne ľahko vedeli prispôsobiť ich potrebám.

Personalizujte svoj marketing a získajte klientov na svoju stranu

Predstavte si, že by ste chceli vysvetliť, čo je infarkt, a to dvom rôznym ľuďom – vášmu dieťaťu a vášmu kolegovi. Asi by ste použili úplne iné spôsoby na opísanie tejto choroby, však? Vysvetlenie by ste prispôsobili ich mentálnym schopnostiam. A to je hlavná myšlienka celej personalizácie marketingu.

Prispôsobením použitého textu a vizuálov cieľovým skupinám alebo dokonca jednotlivcom môžeme výrazne zvýšiť vplyv vášho marketingu.

Zvýšte výkonnosť vašich e-mailových kampaní

Ako by sa vám páčilo, ak by vaše e-mailové kampane mali vyššie miery otvorenia a kliknutí?

Vďaka našej technológii môžeme využiť všetky vedomosti o e-mailovom marketingu a maximalizovať mieru otvorenia vašich e-mailov. Napríklad pomocou vyhradených IP adries vieme minimalizovať možnosť označiť e-mail za SPAM, alebo vieme poslať správu v optimálnom čase každému príjemcovi, aby sa zvýšila pravdepodobnosť otvorenia e-mailu.

Navyše, ak používate silné vizuálne prvky vyrobené na mieru, môžete upútať pozornosť a prinútiť používateľa konať, nielen otvoriť e-mail. A my vám s tým všetkým pomôžeme.