Efektívna prezentácia vedeckého výskumu

Odprezentujte názorne svoj vedecký výskum, buďte lepšie pochopení a nadviažte nové spolupráce

Príbeh spoločnosti SAFTRA Photonics

Saftra Photonics je slovenská high-tech spoločnosť založená ako spin-off na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2014. Vyvinuli produkt PickMol – patentované a overené riešenie, ktoré prináša pokrok v meraní znečistenia vody. Aj vďaka vizuálne atraktívnej prezentácii, ktorá jednoducho predviedla technológiu, sa im podarilo uspieť na viacerých súťažiach.

Váš výskum si zaslúži viac

Poznáte to aj vy? Roky driny v laboratóriu, písanie článkov, prednášky… Konečne vlastný alebo tímový nápad a na svete je reálny objav, niečo nové. Začína vzrušujúca etapa prezentovania vízie investorom, nadnárodným spoločnostiam, kolegom a iným vedeckým inštitúciám.

Poznáte to aj vy? Roky driny v laboratóriu, písanie článkov, prednášky… Konečne vlastný alebo tímový nápad a na svete je reálny objav, niečo nové. Začína vzrušujúca etapa prezentovania vízie investorom, nadnárodným spoločnostiam, kolegom a iným vedeckým inštitúciám.

Prezentácia výskumu ABC transportérov Slovenskej akadémie vied

Štúdium ABC transportérov v Centre biovied SAV sa zaoberá vysoko aktuálnou témou rozvoja viacliekovej rezistencie („multidrug resistance“, MDR) pri hematoonkologických ochoreniach.

Online prezentácia výskumu interaktívnou formou

 

ISA - interaktívny vedecký článok

V online priestore môžete prostredníctvom našej multimediálnej platformy – Interaktívna knižnica – prezentovať širokému publiku váš výskum. Na tejto platforme kombinujeme animácie, interaktívne VR, obrázky a vedecký text s možnosťou personalizácie obsahu pre rôzne kategórie odberateľov

Prezentácia Martinského centra pre biomedicínu - BioMed Martin

Martinské centrum pre biomedicínu je najväčším a najvýznamnejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Jeho vybudovaním sa otvorili nové možnosti výskumu, vývoja a inovácie v oblasti zdravia. Práve preto bolo potrebné vytvoriť najlepšiu možnú vizuálnu prezentáciu, ktorú produkoval tím spoločnosti MMM.

Online prezentácia Biomedicínskeho centra s interaktívnou vizualizáciou