Thuyết trình hiệu quả các nghiên cứu khoa học

Làm sáng tỏ các nghiên cứu khoa học của bạn, giúp mọi người hiểu rõ hơn và thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới

Câu chuyện về SAFTRA Photonics

Saftra Photonics là một công ty công nghệ cao của Slovakia được thành lập tại Đại học Pavel Jozef Šafárik ở Košice vào năm 2014. Họ đã phát triển sản phẩm PickMol – một giải pháp đã được cấp bằng sáng chế và chứng minh mang lại tiến bộ trong việc đo lường mức độ ô nhiễm nước. Nhờ có một bài thuyết trình hấp dẫn trực quan mà chỉ đơn giản là giải thích về công nghệ, họ đã đạt được thành công trong một số cuộc thi.

Nghiên cứu của bạn xứng đáng được hơn thế nữa

Chắc bạn cũng đã từng trải qua điều này? Nhiều năm làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm, viết báo cáo, thuyết trình… Cuối cùng, ý tưởng của riêng bạn hoặc nhóm của bạn được ra đời, một khám phá thực sự, một điều mới mẻ.

Tiếp sau đó là việc bắt đầu giai đoạn truyền cảm hứng trong việc trình bày tầm nhìn với các nhà đầu tư, các công ty đa quốc gia, đồng nghiệp và các tổ chức khoa học.

Học viện Hàn Lâm Slovakia trình bày nghiên cứu của họ về transporters ACB

Nghiên cứu transporters ABC tại trung tâm khoa học của Viện Hàn Lâm Slovakia nhằm giải quyết về việc phát triển của MDR (multidrug resistance – đa kháng sinh) trong các căn bệnh huyết học hiện đang là đề tài mang tính chất thời sự.

Cancer therapy

ISA – (interactive scientific article -các bài báo tương tác khoa học)

Trong không gian trực tuyến, bạn có thể trình bày nghiên cứu của mình cho nhiều độc giả thông qua nền tảng đa phương tiện của chúng tôi – Thư viện tương tác. Trên nền tảng này, chúng tôi kết hợp những hình ảnh động, tương tác VR, hình ảnh và văn bản khoa học với từng nội dung cá nhân hóa cho mỗi đối tượng khách hàng khác nhau